Latinski pregovori

Cum mentior et mentiri me dico, mentior an verum dico? Kadar lažem in po..
Preberi celoten prispevek (10744)

Consilium post facta imber post tempora frugum. Vest po dejanju je dež p..
Preberi celoten prispevek (10741)

Clara pacta, boni amici! Čisti računi, dobri prijatelji!
Preberi celoten prispevek (10711)

Aut potentior te aut imbecillior laest: si imbecillior, parce illi, si po..
Preberi celoten prispevek (10740)

Audiatur et altera pars. Prisluhniti je treba tudi drugi strani. Vsaka m..
Preberi celoten prispevek (10750)

Ars longa vita brevis. Pot do znanja je dolga, življenje pa je kratko.
Preberi celoten prispevek (10778)

Amicum an nomen habeas, aperit calamitis. Nesreča odkriva, ali imaš prij..
Preberi celoten prispevek (10728)

Aliena vitia in ocilus habemus, a tergo nostra sunt. Pred očmi imamo tuj..
Preberi celoten prispevek (10732)

Age quod agis. To, kar delaš, delaj dobro.
Preberi celoten prispevek (10731)

Aevo rarissima nostro simplicitas. Enostavnost je v našem času zelo redka.
Preberi celoten prispevek (10735)

Aetate reddimur prudentiores. S časom postajamo pametnejši.
Preberi celoten prispevek (10734)

Ad omnia parati sumus. Pripravljeni smo na vse.
Preberi celoten prispevek (10773)

Lucet in tenebris virus. Vrlina sije v temi.
Preberi celoten prispevek (9520)

Qui jacet in tera, non habet unde cadet. Kdor leži na tleh, nima priložn..
Preberi celoten prispevek (9793)

Omne vivum ex vivo. Vse živo samo od živega.
Preberi celoten prispevek (9671)

Oči so ogledalo duše.
Preberi celoten prispevek (9612)

Nesrečnik ima tudi smeh za žalitev.
Preberi celoten prispevek (9603)

Če znaš z denarjem, je tvoj sluga, če ne znaš, pa je tvoj gospodar.
Preberi celoten prispevek (9621)

Ubi amici ibidem sunt opes. Bogastvo je tam, kjer so tvoji prijatelji.
Preberi celoten prispevek (8990)

Če ni vetra, veslajte.
Preberi celoten prispevek (8963)

Kakor si sejal, tako boš žel.
Preberi celoten prispevek (6442)

Zdravnik zdravi, narava pozdravi.
Preberi celoten prispevek (8391)

Zdrav duh v zdravem telesu.
Preberi celoten prispevek (8278)

Z znanjem boš zmagal/a.
Preberi celoten prispevek (8397)