Prispevek #3941

Kad oči zatvoriš
i usniš sladke snove,
dal ti ikad pomisliš
gdje sam ja noči ove!
Oglej si tudi ostale prispevke na Verzko.