Prispevek #4207

I ako daleko ti si,
u gradu tom,
vječno ti si u srcu mom.
Jedino tebi ću poruke slati,
jer samo za tobom
moje srce pati.
Oglej si tudi ostale prispevke na Verzko.